Personally Elbowing Usage

A Finger Of Kerrin Is Just Enough To Give Your Kids A Treat.

Roadtrip

Björkved i Stockholm - stod det en skylt vid sidan av motorvägen. Lite kul. De kan komma upp till Norrland, vi har massa björkved. Men äsch nä, det kanske vi vill ha för oss själva; det är så bra att elda med det. Det är väl därför de vill ha det också där nere. Har inte riktigt fattat varför björkveden är så överlägsen andra vedarter? Någon som vet? Det kan ju vara skillnad mellan veden från lövträd och veden från barrträd; men då borde ju björken vara lika bra som asp, alm, lönn osv.? Men det kanske beror på att vi i Sverige har mest björk att tillgå. Asp och ek finns ju visserligen, men bara i vissa delar av landet.